Bardzo ciekawe i bardzo przydatne wiadomości o Polsce

Na świecie żyje 7 miliardów ludzi. Daje to średnio 51 osób na kilometr kwadratowy. Najwięcej ludzi mieszka w Azji, bo aż ponad 4 miliardy. Najludniejszymi państwami na świecie są Chiny i Indie, gdzie każde z państw przekracza grubo ponad 1 miliard ludzi. Polska przy nich, to zaledwie kropla w morzu, gdyż liczy tylko 38 386 000 ludzi, co daje 34 miejsce na świecie i 6 w Unii Europejskiej. I choć w Polsce na wsi mieszka 40% ludzi, to ciągle wzrasta liczba ludności na obszarach miejskich.

Liczba ludności w Rzeczypospolitej Polskiej zmieniała się wraz z wiekami.
I tak 10 wieków temu mieszkało w Polsce od 1 do 2 milionów ludzi. Lecz już w 3 wieki temu 12 milionów. Jeden wiek temu 27 milionów. Dziś średnia gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 123 osoby na kilometr kwadratowy. Jednak jest różnica pomiędzy zaludnieniem w miastach i na wsiach polskich. W miastach wynosi ono około 1100 osób na kilometr kwadratowy, a na wsi 51 osób. W naszym kraju żyje ponad 18, 6 milionów mężczyzn i prawie 19, 9 milionów kobiet.

Powierzchnia całkowita Polski wynosi 312 696 kilometrów kwadratowych, co lansuje Polskę na 69 miejscu na świecie. W kraju obowiązuje Konstytucja, która jest najważniejszym dokumentem państwowym z 1997 roku. W przeszłości Polska była posiadaczem Konstytucji, jako drugie państwo na świecie po Unii Stanów Ameryki. Polska jest krajem zamieszkiwanym głównie przez Polaków, lecz nie brak także cudzoziemców. Lecz Polacy są także porozsypywani po świecie, bo około 30% Polaków mieszka poza granicami państwa polskiego. Najwięcej, bo aż 9 milionów Polaków mieszka w Stanach Zjednoczonych, 2 miliony w Niemczech, prawie 2 miliony w Brazylii, 1 milion we Francji oraz niecały milion osób w Kanadzie i w Wielkiej Brytanii.

Dziś Polska jest krajem rozbudowanym i ludziom żyje się coraz lepiej. Aż trudno sobie wyobrazić patrząc na piękną naszą Ojczyznę, że podczas drugiej wojny światowej poniosła tak ogromne straty. Polska z pośród wszystkich państw walczących z hitlerowskimi Niemcami poniosła najwyższe straty w ludności, bo w przeliczeniu na 1000 osób zgięło 220 osób. Oprócz tego Polska poniosła ogromne straty materialne w budownictwie, w kulturze, w oświacie, w nauce. Hitlerowcy zniszczyli i zrabowali 43% dorobku kulturalnego Polski. Zniszczenia wojenny negatywnie wpłynęły również na dochód narodowy, którego wartość bardzo spadła. Lecz Polacy, to Naród waleczny, gdy trzeba gotowy jest do upadłego walczyć o wolność. A spokoju w naszej historii nie było, gdyż przez ostatnie 400 lat Polska była okupowana aż 43 razy i za każdym razem walczyła o wolność i potem potrafiła podnieść się z upadku.

Oprócz tego, że jesteśmy waleczni, to jako Naród możemy poszczycić się wspaniałymi i mądrymi ludźmi znanymi na całym świecie, jak Papież św. Jan Paweł II, Maria Curii Skłodowska uhonorowana jako jedyna nagrodą Nobla w dwóch różnych dziecinach, astronomami Mikołajem Kopernikiem i Janem Heweliuszem, uznanymi pisarzami, muzykami i wynalazcami oraz noblistami. Ogólnie niemalże 20 Polaków zostało laureatami nagrody Nobla. Poza tym Polacy, to bardzo dobrzy sportowcy, jak na przykład siłacze, którzy są najlepszymi strongmenami na świecie.
W Polsce, to także kraj ludzi wykształconych, bo aż 90% mieszkańców naszego kraju posiada co najmniej średnie wykształcenie. A wyższe wykształcenie w Polsce posiada 21% populacji.